طراحی دکوراسیون دفتر کار کاملا متفاوت با طراحی داخلی ساختمان های مسکونی و تجاری است .شرکت های بزرگ به این نتیجه رسیدند که طراحی داخلی مجموعه میتواند روحیه کاری کارمندان آن مجموعه را بیشتر کند. در نتیجه بازدهی کاری کارمندان مجموعه بیشتر میشود .

چه ویژگی هایی در طراحی دفتر کار مهم است ؟

نورپردازی مناسب

تقسیم بندی مناسب هر بخش،قسمت یا فضا

نوع رنگ بکار برده شده در فضا هایی همچون دیوارهای، کف پوش ها و سقف ها

ابزارهای مورد نیاز برای هر کارمند

ویژگی های طراحی دفتر کار کوچک

قبل از هر کاری برای دیوارها و سقف ها رنگ مناسبی را در نظر بگیرید.

چنانچه دفتر کار کوچکی دارید ، محدودیت های متعددی در طراحی فضا دارید. ابتدا نیاز سنجی کنید که چه چیزهایی برای دفتر کار شما مهمتر است .
میزکار یکی از مهمترین وسایل مورد نیاز هر فرد هست .

مبلمان و صندلی مهمان ، حداکثر و حداقل تعداد صندلی و مبلمان را برای فضای خود انتخاب کنید.

با توجه به موقعیت شغلی وسایل مورد نیاز هر فرد بر روی میز متفاوت است .

به طور مثال یک گرافیک به کامپیوتر ، میز ، صندلی، قلم نوری (غیر ضروری) به طور معمول نیاز دارد.